Regulamin

DEFINICJE

Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności zapisany w formacie cyfrowym Poradnik „Jak uprawiać lawendę dla przyjemności i zysku” autorstwa Doroty i Tomasza Pawlak.
Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.lawendaizerska.com.
Usługodawca – Dorota i Tomasz Pawlak autorzy Poradnika „Jak uprawiać lawendę dla przyjemności i zysku”.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
Konto – oznacza tworzone w wyniku zakupu Treści Cyfrowych indywidualne konto Klienta zawierające podany przez Klienta adres e-mail, oraz informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych i historię transakcji.
Zakup – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Usługodawcę wykonaną w Serwisie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta.
Koszyk – oznacza element Serwisu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych oraz adres e-mail.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i korzystania drogą elektroniczną dostępu do Treści Cyfrowych.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Dorota Pawlak (adres prowadzenia działalności: Mlądz 15; 59-630 Mirsk). Telefon kontaktowy: 791 792 077.

ZAKUP I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien wysyłać maila z zamówieniem na adres admin@lawendaizerska.com
 2. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę, aby właściciel Serwisu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi.

UMOWA NA KORZYSTANIE TREŚCI CYFROWYCH

   1. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
   2. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej tylko na własny użytek.
   3. Klient może odczytywać/odtwarzać zakupione Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania i dalszego udostępniania.
   4. Klient nie jest uprawniony do:
    • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
    • ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
    • publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
    • usuwania oznaczeń Usługodawcy oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
    • oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
    • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.
   5. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Usługodawcy jest zabronione. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Usługodawcy mogą kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić reklamację produktu na adres admin@lawendaizerska.com. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.
[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>